• 2
 • 3
 • 1
Polish English German

ul. Bałtycka 1 | Kołobrzeg | tel.: +48 668 533 186 | fax: +48 94-351-6294 | recepcja@taaakaryba.eu 

 

Dyrekcja villa taaakaryba docenia Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§ 1

 1. Pokoje w villa taaakaryba wynajmowane są na doby.
 2. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu przy wynajmie pokoju, zakłada się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.

§ 2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do Recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 3

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane w Villa taaakaryba mogą przebywać w pokoju od godz. 07.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania, za opłatą, dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
 3. Villa taaakaryba może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu obiektu lub innych osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 4

 1. Villa taaakaryba świadczy usługi zgodnie z założonym standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi obiektowi niezwłoczną reakcję.
 2. Villa taaakaryba ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie
  • sprzątanie pokoju i wymianę ręczników co 3 dni, wymianę bielizny pościelowej co 7 dni
  • czysty i sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 5

 1. Villa taaakaryba ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 - 852 Kodeksu Cywilnego.
 2. Poszkodowany powinien zawiadomić Recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 6

 1. Zachowanie ciszy nocnej w obiekcie obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 7

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem dorosłych opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć drzwi na klucz i przy opuszczeniu hotelu klucz pozostawić w recepcji.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa taaakaryba zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Zakaz palenia tytoniu w pokojach i na balkonach. Dla Gości hotelu wyznaczone jest miejsce do palenia przed wejściem głównym. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami dodatkowego sprzątania i odświeżania pokoi w wysokości 300 zł.

§ 8

 1. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

Życzymy miłego pobytu w naszym obiekcie
Team villa taaakaryba